All-In-One Heat Pump ngrohës uji

Ngrohësit e ujit të pompës së nxehtësisë përdorin energjinë elektrike për të lëvizur nxehtësi nga një vend në tjetrin në vend që të gjenerojnë ngrohje direkt. Prandaj, ato mund të jenë dy deri në tre herë më shumë energji sesa ngrohësit e ujit me rezistencë konvencionale. Për të lëvizur ngrohjen, pompat e nxehtësisë punojnë si një frigorifer në të kundërt.

Ndërkohë që një frigorifer tërheq ngrohjen nga brenda një kuti dhe e hedh atë në dhomën përreth, një ngrohës uji i ngrohjes me ujë të ngrohjes nga burimi i ajrit tërheq ngrohjen nga ajri përreth dhe e hedh atë në një temperaturë më të lartë në një rezervuar për ngrohje uji. Ju mund të blini një sistem të ngrohjes së ujit të pompës së ngrohjes, si një njësi e integruar me një rezervuar të brendshëm të ujit dhe elemente ngrohëse të rezistencës së mbështetjes. Ju gjithashtu mund të retrofit një pompë ngrohje për të punuar me një ngrohës uji ekzistues rezervë të magazinimit.