Tanke të ujit të pompës së nxehtësisë

Pompat e nxehtësisë Rezervuarët e ujit përdorin energji elektrike për të lëvizur nxehtësi nga një vend në tjetrin në vend që të gjenerojnë ngrohtësinë e tyre si një ngrohës elektrik tradicional i ujit.