Ngrohje diellore të ujit

Ngrohje diellore të ujit është konvertimi i dritës së diellit në nxehtësi për ngrohjen e ujit duke përdorur një kolektor diellor termik. Një shumëllojshmëri konfigurimesh janë të disponueshme me kosto të ndryshme për të siguruar zgjidhje në klimat dhe latitudat e ndryshme. Ngrohje diellore të ujit janë përdorur gjerësisht për banim dhe disa aplikacione industriale.

Një kolektor i ndezur nga dielli nxit një lëng pune që kalon në një sistem ruajtjeje për përdorim të mëvonshëm. Ngrohëset diellore të ujit janë aktive (të hedhura) dhe pasive (të nxitura me konveksion). Ata përdorin vetëm ujë, ose të dyja ujë dhe një lëng pune. Ato nxehen drejtpërsëdrejti ose nëpërmjet dritave të pasqyruara. Ata veprojnë në mënyrë të pavarur ose si hibride me ngrohje elektrike ose me gaz. Në instalime në shkallë të gjerë, pasqyrat mund të përqendrojnë dritën e diellit në një koleksionist më të vogël.