Ngrohësa të ujit elektrike

Ngrohësit e ujit elektrike ngrohin dhe mbajnë një sasi të ujit në një cilindër të izoluar, të gatshëm për përdorim. Ata sigurojnë ujë të nxehtë në presionin e rrymës, dhe pasi ato mund të japin të gjithë sasinë e ruajtur menjëherë, është e nevojshme, mund të shërbejnë shumë shitore në të njëjtën kohë. Dhe kjo do t'u japë atyre të gjithë në presionin kryesor. Kur zbrazet, nevojitet kohë për të nxehur që të keni përsëri në ujë të nxehtë, por shpejt e nxisin ujin, sidomos me elementë më të fuqishëm ose të dyfishtë dhe mund të përdoren me kosto më të ulët të energjisë elektrike jashtë pikut.