Qendra e Testimit

Ne vetë laboratorin e efikasitetit të energjisë dhe laboratorin CNAS me instrumente të avancuara ndërkombëtare.

Sigurimi i kërkesave për cilësinë e produktit!