Gomoni i zgjuar për ngrohje elektrike për të ndihmuar një raund të ri të revolucionit të ngrohjes së gjelbër

Në vitin 2018, nën politikën kombëtare të ngrohjes së ngrohjes alternative të energjisë elektrike, industria e ngrohjes elektrike, si një forcë e re në epokën e re të ngrohjes, bëri një kontribut të pashlyeshëm në politikën kombëtare të mbrojtjes së mjedisit dhe në luftën e mbrojtjes së qiellit blu.

Në mënyrë që të promovojë në mënyrë gjithëpërfshirëse zhvillimin e shëndetshëm të industrisë së ngrohjes elektrike në vitin 2019, më 14 janar u mbajt në Pekin "Konferenca e Kinës Elektrike e Ngrohjes dhe Përkujtimi i 40-vjetorit të Reformës dhe Ceremonia e Ndarjes së Ndërmarrjeve të Hapjes së Kontributeve". Ekspertët e industrisë dhe përfaqësuesit e biznesit ndanë trendin e përgjithshëm të ngrohjes. Diskutoni të ardhmen e industrisë. Gjatë ceremonisë së festimit, Gomon New Energy u dha titullin e nderit të "Ndërmarrjes Kontribuese të Industrisë Elektrike të Ngrohjes" nga Komiteti i Ngrohjes Elektrike të Kinës, Shoqatës së Qarkullimit të Materialeve Ndërtimore.